×

Prohlášení o ochraně osobních dat

Děkujeme za přístup na webové stránky.Respektujeme vaše soukromí a chceme chránit vaše osobní údaje.Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně soukromí.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdělujeme vaše osobní údaje.Toto oznámení o ochraně osobních údajů také vysvětluje kroky, které jsme podnikli k zajištění vašich osobních údajů.Konečně toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje vaše možnosti týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů.Navštívením našich webových stránek přijímáte postupy popsané v tomto oznámení.
Sběr informací:
Sbíráme od vás informace několika různými způsoby na těchto webových stránkách.Jedním z cílů při shromažďování osobních informací od vás je poskytnout účinný, smysluplný a přizpůsobený zážitek.Například můžeme použít vaše osobní údaje k:
Nápověda, aby tato webová stránka byla pro vás snadnější k použití tím, že nemusíte zadávat informace více než jednou.
Pomozte vám rychle najít informace, produkty a služby.
Pomozte nám vytvořit obsah na této stránce, který je pro vás nejdůležitější
Pomoci vám s novými informacemi, produkty a službami, které nabízíme.
Registrace a objednávky:
Před použitím některých částí těchto Stránek nebo objednávkou produktů musíte vyplnit online registrační formulář.Během registrace budete vyzváni, abyste nám poskytli určité osobní údaje, včetně, ale nikoli omezeného na vaše jméno, přepravní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a číslo kreditní karty.Kromě toho vás můžeme také požádat o zemi vašeho bydliště a/nebo o zemi činnosti vaší organizace, abychom mohli dodržovat platné zákony a předpisy a pro vaše pohlaví.Tyto druhy osobních údajů jsou používány pro účely fakturace, pro splnění vašich objednávek, pro komunikaci s vámi o objednávce a našich stránkách, a pro interní marketingové účely.Pokud narazíme na problém při zpracování objednávky, můžeme použít osobní údaje, které nám poskytnete, abychom vás kontaktovali.
Email Addresses:
Některá místa Stránky vám umožňují zadat svou e-mailovou adresu pro účely včetně, ale nikoli pouze pro: zaregistrovat se pro bezplatná propagační oznámení; požádat nás, abychom vás informovali, a ž obdržíme novou značku nebo nový styl produktů; přihlásit se do našeho e-mailového zpravodaje.Účast na soutěži je zcela dobrovolná a můžete si vybrat, zda se budete účastnit a sdělovat nám informace.Tuto informaci používáme k oznámení vítěze soutěže a k udílení cen.Na našich webových stránkách můžeme zveřejnit jména a města vítězů soutěže.
Veškeré informace shromážděné na této stránce budou přísně důvěrné a nebudou prodávány, znovu použity, pronajaty, zveřejněny nebo zapůjčeny!Veškeré informace, které poskytnete, budou uchovávány s největší péčí a nebudou použity způsobem, který jste neschválili.
Pokud změníme nebo upgradujeme toto oznámení o ochraně osobních údajů, vyvěsíme změny a aktualizace na těchto webových stránkách, abyste si byli vždy vědomi informací, které shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme.Doporučujeme vám čas od času přezkoumat to to oznámení o ochraně osobních údajů, abyste věděli, zda bylo oznámení o ochraně osobních údajů změněno nebo aktualizováno.Máte-li jakékoli dotazy ohledně oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím.